Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Jslu
Universitets/högskolebibliotek SLU-biblioteket Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek

Kontaktuppgifter

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
SLU-biblioteket
Box 7071
756 50 Uppsala
Sverige

Almas allé 12

SLU University Library

Uppgift saknas

Uppgift saknas

bib-esupport@slu.se

http://www.slu.se/bibliotek

Öppettider

Uppgift saknas