Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Sprk
Specialbibliotek Språkrådet Språkrådet

Kontaktuppgifter

Språkrådet
Box 20057
104 60 Stockholm
Sverige

Alsnögatan 7

0200-28 33 33

Uppgift saknas

biblioteket@isof.se

http://www.isof.se/

Öppettider

Endast referenslitteratur. Vid önskemål om läsning på plats, kontakta expeditionen.