Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

B
Specialbibliotek Biblioteket Statistiska centralbyråns bibliotek

Kontaktuppgifter

Statistiska centralbyråns bibliotek
Biblioteket
Box 24300
104 51 Stockholm
Sverige

Karlavägen 100

010-479 50 00

Uppgift saknas

library@scb.se

http://www.scb.se/sv_/Hitta-statistik/Historisk-statistik/

Öppettider

Statistikservice telefontider: Vardagar 9.00–12.00, 13.00–16.30. - Tillgänglighet: SCB:s material är endast tillgängligt på SCB:s lokaler i Stockholm. - För besök kontakta Statistikservice 010-479 50 00