Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Jax
Universitets/högskolebibliotek Alnarpsbiblioteket, Institutioner Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek

Kontaktuppgifter

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
Alnarpsbiblioteket, Institutioner
Box 51
230 53 Alnarp
Sverige

Uppgift saknas

040415000

040414361

Uppgift saknas

Uppgift saknas

Öppettider

Uppgift saknas