Observera att Libris biblioteksdatabasen inte längre stödjer Internet Explorer 11.

Vi rekommenderar att du byter till någon av följande webbläsare: Microsoft Edge, Google Chrome eller Mozilla Firefox.

Ju
Universitets- och högskolebibliotek SLU-biblioteket i Uppsala Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek

Kontaktuppgifter

Sveriges lantbruksuniversitets bibliotek
SLU-biblioteket i Uppsala
Box 7071
750 07 Uppsala
Sverige

Almas allé 12

018671103

018672850

bibill@slu.se

http://www.slu.se/bibliotek/

Öppettider

Biblioteket är bemannat månd-fred 9.00-16.00. Telefontid 09.00-16.00 mån-fred under terminen.